Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Klikkaa auki kysymystä, niin näet vastauksen!

11. Lapsemme on soittanut pianoa useita vuosia, mutta alkaa nyt teini-iän kynnyksellä kyllästyä. Miten häntä voisi kannustaa jatkamaan ja kannattaako kannustaa?

Opettaja on tällaisessa tilanteessa tärkeä. Opettajan tehtävä on etsiä soittajalle sopivaa, mielenkiintoista ja taitoja kartuttavaa soittomateriaalia. Oppimisvauhti voidaan päättää soittajan ja vanhempien kanssa yhdessä, ja joskus soittotuntien tärkein tehtävä onkin opetella mukavassa ilmapiirissä innostavia kappaleita ja pitää yllä rakasta harrastusta.

Jossain vaiheessa lapselle tai nuorelle voi tulla vaihe, jolloin hän ei halua vanhempien niin paljon olevan mukana hänen harrastuksessaan, kunhan he ovat siellä taustalla tukemassa. Tällöin opettaja on tärkeässä asemassa löytääkseen lapselle sopivaa materiaalia ja löytääkseen innostuksen soittajassa uudelleen.

Lasta kannattaa kannustaa niin kauan, kuin tuntuu, että lapsi nauttii soittamisesta edes joidenkin kappaleiden kohdalla. Tarkoitus on, että soittoläksyjen ja uuden opettelun lomassa, soittaminen on aina antoisa ja voimavaroja kasvattava harrastus. Seesteisemmissä vaiheissa tai taantumisvaiheissa kannattaa opettajan kanssa vanhemman miettiä lapsen tai nuoren senhetkistä tilannetta, vaikuttavatko harrastamisen ja harjoittelun intoon mahdollisesti muut asiat, ja voidaanko näistä mennä yli ajan kanssa. Opettajalla on ammattitaitoa arvioida lapsen tilannetta ja yhdessä vanhemman kanssa se onnistuu lapsi yksilöiden. Opettajalla pitää olla myös uskallusta sanoa, mikäli soittotunneilla käyminen tällä hetkellä kannattaa esimerkiksi tauottaa.

10. Pitääkö meidän heti ostaa piano vai voiko vanhalla sähköurulla aloittaa?

Sähköuruilla voi aloitella, mutta harrastuksen edetessä pianon tai sähköpianon ostaminen tulee ajankohtaiseksi. Pianon koskettimisto ja koskettimien painaminen on hyvin erilaista oikealla pianolla ja pienellä sähköurulla.

Jos lapsi vaikuttaa innostuneelta useita kuukausia, vielä alkuinnostuksen laannuttuakin, ja on jaksanut harjoitella pianoläksyjään ja edistynyt soitossa jo pienen pieniin kappaleisiin, olisi siinä vaiheessa tärkeää tarjota lapselle oikea soitin. Se nimenomaan kannustaa lasta harjoittelemaan lisää, kun taas sähköurut voivat latistaa kiinnostusta harrastuksen edetessä, kun ei siitä tulekaan samanlaista ääntä kuin pianotunnilla ihan oikealla pianolla.

9. Kuinka vanhana voi aloittaa pianonsoiton?

Noin 4-5-vuotiaana. Muskarityyppistä PianoMuskaria voi pienryhmässä kokeilla jo 3-4-vuotiaana. Herkkyyskausi pianonsoiton alkeille on noin 5-9-vuotiaana, mutta jokainen lapsi ja nuori on omanlaisensa ja aloittaa voi missä iässä tahansa!

8. Kuinka pitkäksi aikaa muskari-ilmoittautumisella sitoudutaan käymään muskarissa?

Annan Muskariin ilmoittaudutaan yhdeksi lukukaudeksi, eli 12-13 opetuskerraksi kerrallaan. Musiikkikoulun toiminta pyörii koulujen lukuvuoden mukaan, yksityisenä oppilaitoksena kuitenkin muutaman viikon lyhyemmillä lukukausilla. Lukuvuosi sisältää siis kaksi lukukautta, syyslukukauden ja kevätlukukauden.

Uudelle lukukaudelle ilmoittaudutaan aina edellisen lukukauden ollessa lopuillaan. Tulevasta ilmoittautumisesta tiedotetaan vanhempia sähköpostilla ennen ilmoittautumisen alkamisajankohtaa. Ilmoittautuminen tapahtuu musiikkikoulun kotisivujen kautta ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeelle ilmoitetaan yhteystiedot ja alasvetovalikosta valitaan haluttu ryhmä JA varavaihtoehto ensimmäisen ryhmän mahdollisesti tultua täyteen. Kesken kaudenkin voi muskariin tulla, jos vapaita paikkoja on. Tällöinkin ilmoittautuminen tehdään lomakkeen avulla, vaikka puhelimitse on ensin kätevää kysyä sen hetken vapaista paikoista.

7. Mitä tehdä, kun 1-2 vuotiaamme vain “pelleilee”, eikä jaksa keskittyä muskariopetukseen? Pitääkö meidän lopettaa koko muskari?

Ei tarvitse lopettaa. 1-2-vuotiaat lapset hakevat rajoja koko ajan. Varsinkin muskarihuoneen ja opettajan tullessa tutuiksi, lapsi kokee turvalliseksi kokeilla, mitä tapahtuu kun ”juoksen yhtäkkiä tuonne, tai pyörin ympyrää toisten istuessa sylissä, tai räpsyttelen kattovalaisimia tai tai tai…” Tämä kaikki kertoo siitä, että lapsella on turvallista olla. Pieni lapsi on aina utelias ja kiinnostunut ympäristöstään. Tämän ikäinen hakee kotona ja kodin ulkopuolellakin koko ajan rajoja, mitä saa tehdä ja mitä ei.

Helpoimmalla tämä (vanhemmille joskus raskaskin) vaihe menee ohi, kun jutellaan yhdessä tunnilla vanhempien ja opettajan kanssa siitä, mitkä asiat muskarissa pitää kieltää ja mitä taas saa kokeilla, ja sovituista säännöistä pidetään kiinni. Perhemuskarissa eli ryhmässä, jossa vanhempi on mukana toiminnassa, lapsen kaitseminen kuuluu lapsen omalle vanhemmalle. Opettajan tehtävä on keskittyä opettamiseen ja musiikkiin ja huomioida jokainen lapsi ryhmässä. Rajojen ollessa selvät lastenkin on helppo toimia ryhmässä. Lapset ovat myös huomionhakuisia ja jokaiselle se sallittakoon, kun pidämme yhdessä kiinni jokaisen turvallisuudesta. Yleiset säännöt siis pätevät muskarissakin. Jokainen vaihe menee kuitenkin ennen pitkää ohi.

6. Milloin muskarimaksun voi maksaa?

Sähköpostilasku lukukausimaksusta lähetetään vanhemman antamaan SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN opetuksen alettua. Laskun eräpäivä on kahden viikon kuluttua laskun päiväyksestä. Maksamattomasta laskusta lähetetään muistutuslasku (5 € lisämaksu) kotiosoitteeseen

Jos perheestä osallistuu useampi kuin yksi lapsi Annan Muskarin lukuvuositoimintaan, toisesta lapsesta alkaen saa 5 % sisarusalennusta edullisemmasta lukukausimaksusta. Perheen lasten lukukausimaksujen eräpäivät ovat automaattisesti peräkkäisinä kuukausina. Sisarusalennusta ei ole mahdollista saada soitonopetuksesta tai pienryhmätoiminnasta (VekaraOrkesteri)

Jos pianonsoiton lukukausimaksun haluaa maksaa useammassa kuin yhdessä erässä, siitä ilmoitetaan ennen lukukauden alkamista musiikkikoulun toimistoon sähköpostitse osoitteeseen anna@annanmuskari.fi

Kesämuskarista tai muusta kurssiluontoisesta toiminnasta ei ole mahdollista saada sisarusalennusta, poikkeuksena Lapsikuoro kesäkuussa 2017, jonka maksusta saa -50% alennuksen, mikäli lapsi osallistuu myös muuhun kesätoimintaan, esim VekaraOrkesteri tai pianonsoitto.
Mikäli vapaita paikkoja on, muskarin voi aloittaa myös kesken lukukauden, jolloin maksu määräytyy jäljellä olevien kertojen mukaan.

5. Pitääkö 3-vuotias jättää tunnille ilman vanhempaa?

Ei välttämättä. Moni 3-vuotias on muskarin alkaessa vielä kovin ujo, ja on hyvin mahdollista, että vanhempi tulee tunnille mukaan. On hyvä edetä asiassa lapsentahtisesti. Luontevasti siirtymä tapahtuu siinä vaiheessa, kun muihinkin kerhoihin tms. jäädään ilman vanhempaa. Vanhemman läsnäolo muskarissa n. 3-vuotiaasta ylöspäin saattaa kuitenkin haitata lapsen osallistumista muskaritunnin kulkuun täysipainoisesti. Mieltä askarruttavista asioista, kuten ”oikeasta hetkestä” jäädä muskariin yksin, kannattaakin jutella aina opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Silti vanhempi tuntee oman lapsensa parhaiten ja 3-vuotiaan mukana voi tarvittaessa olla vaikka koko lukuvuoden, eikä se ole este muskariin osallistumiselle. Jokainen 3-7-vuotias lapsi on vakuutettu musiikkikoulun puolesta LähiTapiolan kerholaisen vakuutuksella. 0-2-vuotiaat ovat tunnilla vanhempiensa vastuulla.

4. Miksi muskariopetus kestää vain 30-40 min kerrallaan?

0-2 vuotiaille 30 minuuttia on yleisesti sopiva tunnin pituus. 45 minuutin mittaisella opetustunnilla väsymys voittaa monen 2-vuotiaankin, sillä toiminta on keskittynyttä ja opettaja edistää tunnin huolellisella suunnittelulla lasten oppimismahdollisuuksia

Syyslukukauden 2017 alusta alkaen ovat 2-6-vuotiaiden tunnit 40 minuutin mittaisia. Osalle 2-3-vuotiaista jää vielä mahdollisuus valita 30 minuuttia viikossa, mutta pääsääntöisesti iän myötä toiminnan mahdollisuudet kasvavat ja on luontevaa pidentää tuntia. Lapset jaksavat myös keskittyä jo paremmin

VekaraOrkesterin tunnin pituus on 45 minuuttia viikossa

Annan Muskari on yksityinen musiikkikoulu, joka ei saa ulkopuolista taloudellista tukea, ja lukukausimaksu on kokonaan vanhempien maksettavana (vrt. valtiontukea saavat kunnalliset musiikkiopistot, työväenopistot tai kansalaisopistot, joissa suurimman osan lukukausimaksusta maksaa valtio).

3. Kuinka suuria ryhmät ovat?

0-5-vuotiaiden ryhmät enintään 12 lasta

Soitinmuskari enintään 8 lasta

VekaraOrkesteri enintään 6 lasta

Lapsikuoro enintään 16 lasta

Soiton ryhmäopetus 3 lasta

Soiton pariopetus 2 lasta

Soiton yksityisopetus 1 lapsi

2. Mitä muskarissa tehdään?

VauvaMuskarissa tärkeää on vanhemman läheisyys, musiikin rauhoittava, mutta myös innostava ja leikittävä vaikutus. Vauvoillakin on luontainen tarve liikkua musiikin tahdissa ja vanhemman sylissä laululeikit onnistuvat myös liikkuen. Varhainen kontakti musiikkiin edistää lasten myöhempää kiinnostusta musiikin harrastamiseen.

Musiikki harrastuksena kehittää lapsia sekä psyykkisesti että sosiaalisesti että myös fyysisesti varsinkin taaperoiässä, kun opetellaan konttaamista, kävelyä ja kiipeilyä. Vauvamuskarissa vauvat saavat tutustua myös pieniin rytmisoittimiin ja oppivat muistamaan loruja, leikkejä ja lauluja runsain määrin.

1-3-vuotiaiden muskarissa opetellaan vähitellen soittimia lisää. Monenlaisia rytmisoittimia käytetään musiikin säestämiseen ja rytmin kokemiseen. Marakassit ja rytmikapulat lienevät suosituimpia, mutta myös tamburiini, triangeli, kellopelit ja lattiarumpu tulevat tutuiksi. Lauluvarastoa kasvatetaan lisää ja nyt lapset alkavat osallistua myös itse laulamiseen. Laululeikeissä he alkavat taitojensa karttuessa päästä itse liikkumaan, piirissä kävellen, pyörien, kontaten, taputtaen.

3-6-vuotiaiden muskarissa, ja Soitinmuskarissa lisätään edellisiin vuorovaikutuksen opettelua, toisten kuuntelua, oman vuoron odottamista, lisää soittimia (mm. kantele, ukulele, kellopelit, sähköpiano), soittamista aletaan harjoitella ryhmässä sekä rytmisinä että myös vähitellen melodisina kokonaisuuksina sekä opetellaan satujen varjolla tunnistamaan soittimia äänestä. Lelut, pehmoeläimet, keppihevoset tai soittimet kuuluvat joka tuntiin.

Tunnilla on aina selkeä alku ja loppu, mikä tuo tuttuuden tuntua jokaisen lapsen muskarihetkeen, sekä vauvojen että isompien lastenkin.

1. Kuinka pienen vauvan kanssa voi aloittaa muskarin?

2-3 kuukautta on hyvä ikä aloittaa. Vauva kuulee äänet, laulut, ja äidin kehonäänet ja sydämensykkeen jo äidin kohdussa, joten vauvan ensikuukaudet ovat otollista aikaa jatkaa lempeää musisointia vauvan kanssa. Vauvan korvia hellii omien perheenjäsenten äänet ja kehtolaulut, lorut ja rauhallisen ja vilkkaamman rytmin vaihtelu. Pieni vauva saattaa ottaa päivätorkkuja vanhempansa sylissä ensimmäiset muskarikerrat, mutta tärkeässä osassa vauvamuskaria on myös vanhemman oppiminen musiikin käyttöön vauvan kanssa. Läsnäolo, läheisyys ja laulu ovat vauvamuskarin tärkeimpiä elementtejä.

Oman tilanteen mukaan kannattaa muskarin aloitusajankohtaa miettiä ja lisäksi kysyä neuvoa meiltä, millainen ryhmä sopisi ja milloin voisi mukaan tulla. Masumuskaritoiminta eli raskaana olevien musiikkikasvatus on Suomessa vielä varhaisessa vaiheessa, mutta tiedon ja koulutuksen lisäännyttyä, on varmasti meilläkin jossain vaiheessa mahdollisuus aloittaa musiikkitoiminta jo ennen vauvan syntymää.
4 kk:n ikäinen katselee jo mielellään toisten lasten touhuja, ääntelyjä ja liikkeitä vanhemman sylistä käsin. Ja toisaalta, muskarin voi aloittaa koska tahansa myöhemminkin, aina noin 8 vuoden ikään asti, jolloin muskarissa päästään jo soitonopettelun alkeisiin. Varsinainen musiikin varhaisopetuksen opetussuunnitelma Suomessa jatkuu 6-ikävuoteen asti, mutta meillä Annan Muskarissa 5-8-vuotiaille on soitonopetuksen ja koululaisten musakerhojen lisäksi mahdollisuus opiskella lasten bändikoulussa. Siksi mukaan voi tulla missä iässä tahansa.

Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi täältä, kysy rohkeasti Marialta.

VALIKKO