Musiikkileikkikoulu

Annan Muskarissa herätetään lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkiin niin, että siitä on mahdollista tulla merkittävä osa koko lapsen elämää. Muskaritunnilla lauletaan tuttuja ja uusia lauluja, reippaita kappaleita ja hiljaisia rauhoittumiskappaleita. Ollaan lasten omimmalla alueella, kun lapset saavat osallistua tekemiseen, soittamiseen ja musiikin tahdissa liikkumiseen.

0-2-vuotiaiden lasten tunneilla on vanhempi mukana. Äiti, isä, mummi, kummi – joku, joka tuo lasta säännöllisesti tunnille. Vanhemman ja lapsen välille kehittyy erityinen, yhteinen muskarimeininki, kun on yhdessä harjoiteltu tuttuja lauluja arkielämän eri tilanteisiin.

3-vuotiaasta alkaen lapsella on mahdollisuus käydä tunnilla ilman vanhempaa. Musiikkileikkikoulussa musiikkiin tutustuminen on helppoa, hauskaa ja opettavaista. Säveltasot, äänten voimakkuudet, sointivärit ja muut opitaan helposti leikin varjolla.

Annan Muskarissa on tarjolla musiikin eri osa-alueisiin tai lapsen iän perusteella eriteltyjä opetuskokonaisuuksia, kuten vauvamuskari, perusmuskari, soitinmuskari, muskari 30 tai 40 minuuttia kerrallaan, Musakerho, VekaraOrkesteri… Opetusmenetelmät mukautuvat lasten omiin, sen ikäisten kiinnostuksen kohteisiin.

Tuntien sisällöt

0-1-vuotiaiden ryhmissä lauletaan ja kuunnellaan lauluja, joissa kiikutaan tai tanssitaan vanhemman sylissä. Aiheet liikkuvat lasten elämässä, on lauluja eläimistä, perheenjäsenistä, juhlista, kaikesta tavallisesta, joka oikeasti on sitä kaikkein parasta.

Soittimiakin kokeillaan, mm. marakasseja ja muita pieniä rytmisoittimia, jotka pysyvät jo hyvin alle 1-vuotiaankin kädessä. Rytmi on hauskaa, ja luovuuden voi päästää valloilleen! Tunti alkaa ja loppuu yleensä samoilla aloitus- ja lopetuslauluilla, mikä tuo turvaa pienen lapsen rutiineista koostuvaan päivään.

2-4-vuotiaiden ryhmissä päästään soittelemaan erilaisia rytmisoittimia jo hieman enemmän kuin vauvojen ja 1-vuotiaiden kanssa. Kokeillaan marakassien lisäksi lattiarumpua, triangelia, tamburiinia, kellopelejä ja ennen kaikkea yhteissoittoa!

Aiheet liittyvät tietysti edelleen tiiviisti lasten arkeen. Soiton lisäksi on paljon laulua, tanssia ja laululeikkejä. Lauluvalikoimaa kasvatetaan.

Keskitytään rytmiin ja toisten soiton kuunteluun eli yhteissoiton sujuvuuteen, vaikkakin leikkimielellä ilman turhaa vakavuutta.

5-8-vuotiaille on tarjolla soitinmuskaria, musakerhoa tai VekaraOrkesteria. Opetus suunnitellaan lasten ikätason ja hieman lasten taitotasonkin perusteella sekä lasten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Soitinmuskarissa voidaan suunnata pääpaino kanteleeseen, nokkahuiluun, kellopeleihin, rytmiikkaan, pianoon ja musiikin perusteita opitaan kaikissa ryhmissä samalla leikin avulla.

VekaraOrkesteri on Vekara-akatemian lisenssin alla toimiva pienten lasten bändikoulu. Opetusta suositellaan n. 5-8-vuotiaille. Kokonaisuus on kehitetty Tampereella musiikin ammattilaisten käsissä, ja soittimet ovat tamperelaisen soitinrakentajan Harri Kauppilan käsialaa. Lisenssi on hankittu Annan Muskariin syksyllä 2016 ja bändikoulun toimintaa on tarkoitus laajentaa kevätkaudella 2017. Alueellamme Vekaraopetusta antaa vain Annan Muskari. Orkesteriin kuuluvat sähkökitara, sähköbasso ja rummut. Lisäksi meillä orkesteriin on lisätty sähköpiano ja laulu (mikrofoniin). Bändissä kaikki soittavat halutessaan kaikkia soittimia, eikä yhtä soitinta siis tarvitse valita. Tunnilla opetellaan rytmiikkaa, yhteistä sykettä, toisten kuuntelua, soittoteknisiä asioita ko. soittimiin ja mikrofoniin laulamiseen liittyen, motorisia taitoja käden, jalkojen ja silmän yhteistoiminnassa jne. Vekaroihin tutustuu parhaiten tulemalla itse mukaan ryhmään!

Hyvä pohja musiikin harrastamiseen

Musiikkileikkikoulussa musiikkiin tutustuminen on helppoa, hauskaa ja opettavaista. Säveltasot, äänten voimakkuudet, sointivärit ja muut opitaan helposti leikin varjolla.

Muskari antaa hyvän pohjan mahdolliseen tulevaan musiikin opiskeluun. Vaikka ei koskaan tulisi muskarin jälkeen harrastamaan musiikkia, on se kuitenkin kehittänyt monelle luontevan suhtautumisen siihen.

Huomionarvoista ovat myös lukuisat tutkimukset, joissa musiikin harrastamisen jo varhaisvaiheessa on todettu kehittävän lapsen oppimiskykyä, emotionaalisia, sosiaalisia, motorisia, psykologisia ja kognitiivisia taitoja. Myös kielellisiin vaikeuksiin on saatavissa apua musiikin kautta, ja tällaista oppimismateriaalia käytetään Annan Muskarissa. Nyt siis kaikki soittamaan ja laulamaan!