Musiikin teoria

Musiikin hahmottamistaitoja (ent. Musiikin ja säveltapailun peruskurssit 1/3 – 3/3, ja Musiikin perusteet 1-3) on myös mahdollista opiskella Annan Muskarissa.

Syksystä 2018 alkaen tekee Annan Muskari yhteistyötä Loimaan Työväenopiston kanssa niin, että opetuksen tarjoaa Loimaan työväenopisto (Musiikin hahmottamistaidot + pianonsoiton ryhmätunnit), ja opetus tapahtuu Annan Muskarin opetustiloissa Hirvikoskella. Oppilaat ovat Loimaan Työväenopiston oppilaita ja ilmoittautuminen tähän opetuskokonaisuuteen tapahtuu työväenopiston ilmoittautumisen kautta syksyllä 2018. Opettajana toimii musiikkipedagogi Anna Toukola.

Teoriaa voidaan liittää myös pianotunnin yhteyteen ja tunnin pituus voidaan päättää yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa asetettujen opiskelutavoitteiden mukaisesti. Musiikin perusteiden tunteminen helpottaa koko musiikin opiskelua merkittävästi.